Trimestrul I                      
Semestrul I    
    Trimestrul III                    
Anual

 

2017

Raportul semestrial la 30.06.2017 pdf

 

 

 

2016

Raportul  Administratorului Judiciar la data de 30.06.2016, cf. Regulament C.N.V.M. nr 1/2006 pdf
Situatia pozitiei financiare individuale la data de 30.06.2016 pdf
Situatia individuala a rezultatului global la data de 30.06.2016 pdf
Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2016 pdf
Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii la data de 30.06.2016 pdf
Note la situatiile financiare individuale la data de 30.06.2016 pdf
Declaratia Administratorului Judiciar pdf
   

 

| + -