AGA


Convocare Adunarea Generala Actionarilor  AGOA/AGEA   24/25.04.2017

pdf
    Raportul Anual al Administratorului pentru exercitiul financiar 2016 pdf
    Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016  pdf
    Bilant incheiat la 31.12.2016 pdf
    Situatii financiare individuale la 31.12.2016 pdf
Nota fundamentare propunere acoperire pierderi contabile 31.12.2016 pdf
    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 pdf
    Programul de investitii pentru anul 2017 pdf
Propunere de candidat pdf
    AGOA
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
                 Proiect de hotarari doc
AGEA
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta AGEA doc
                 Proiect de hotarari              doc

 

 

 

 


Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 15/16.12.2016

pdf
    Proiect de Hotarari pdf
Formularul pentru Procura speciala doc
Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
Propunere candidaturi pdf
 


Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 03/04.10.2016

pdf
    Proiect de Hotarari doc
Formularul pentru Procura speciala doc
Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
 


Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 27/28.04.2016

pdf
    Raportul Anual al Administratorului judiciar pentru exercitiul financiar 2015 pdf
    Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015 - completat in cf. cu adresa ASF nr DETA5595 din 14.04.2016 pdf
    Bilant incheiat la 31.12.2015 pdf
    Situatii financiare individuale la 31.12.2015 pdf
    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 pdf
    Programul de investitii pentru anul 2016 pdf
    Proiect de Hotarari doc
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
 

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 24/25.11.2015 

pdf
    Propunere modificare Plan de Reorganizare UZTEL S.A. pdf
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
Proiect de Hotarari doc

 

 
| + -