Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) si 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ( AGEA)   -   10/11.10.2013  

pdf
    Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2012 pdf
Bilant incheiat la 31.12.2012 pdf
Situatii financiare individuale la 31.12.2012 pdf
Raportul auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare la 31.12.2012 pdf
Bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2013 pdf
Programul de investitii pentru anul 2013 pdf
AGOA
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Special Power of attorney doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
                 Ballot by mail doc
AGEA
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Special Power of attorney doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta AGEA doc
                 Ballot by mail doc
Informatii cu privire la numele,localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de Administrator Special
                 Zidaru Ion doc
Proiect de Hotarari doc
| + -