Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 03/04.10.2016

pdf
    Proiect de Hotarari doc
Formularul pentru Procura speciala doc
Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
 


Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 27/28.04.2016

pdf
    Raportul Anual al Administratorului judiciar pentru exercitiul financiar 2015 pdf
    Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015 - completat in cf. cu adresa ASF nr DETA5595 din 14.04.2016 pdf
    Bilant incheiat la 31.12.2015 pdf
    Situatii financiare individuale la 31.12.2015 pdf
    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 pdf
    Programul de investitii pentru anul 2016 pdf
    Proiect de Hotarari doc
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
 

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 24/25.11.2015 

pdf
    Propunere modificare Plan de Reorganizare UZTEL S.A. pdf
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
Proiect de Hotarari doc

 

 


Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 28/29.04.2015 

pdf
    Raportul Anual al Administratorului judiciar pentru exercitiul financiar 2014 pdf
    Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2014 pdf
    Bilant incheiat la 31.12.2014 pdf
    Situatii financiare individuale la 31.12.2014  pdf
    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 pdf
    Programul de investitii pentru anul 2015 pdf
    Proiect de Hotarari doc
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
 

Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) si 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ( AGEA)   -   19/20 noiembrie 2014 

pdf
2010    
    Raportul Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2010 pdf
  Bilant incheiat la 31.12.2010 pdf
  Note la siuatiile financiare an  2010 pdf
  Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2010 pdf
  Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2010 pdf
  Raportul auditorului financiar la 31.12.2010 pdf
     
2011    
  Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2011 pdf
  Bilant incheiat la 31.12.2011 pdf
  Note la siuatiile financiare an  2011 pdf 
  Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2011 pdf 
  Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2011 pdf 
  Raportul auditorului financiar la 31.12.2011 pdf 
     
   Act constitutiv actualizat 2014 doc
     
  AGOA  
                   Formularul pentru Procura speciala doc
                   Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
                   Proiect de hotarari doc
  AGEA  
                   Formularul pentru Procura speciala doc
                   Formular de Buletin de vot prin corespondenta AGEA doc
                   Proiect de hotarari doc

 


 

 

Page 2 of 4

<< Start < Anterior 1 2 3 4 Următor > End >>
| + -