Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 28/29.04.2014 

pdf
    Raportul Anual al Administratorului judiciar pentru exercitiul financiar 2013 pdf
    Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013 pdf
    Bilant incheiat la 31.12.2013 pdf
    Situatii financiare individuale la 31.12.2013 completate conform adresa A.S.F. -Numar DST 7087/15.04.2014 pdf
    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 pdf
    Programul de investitii pentru anul 2014 pdf
    Proiect de Hotarari doc
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Special Power of attorney doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
                 Ballot by mail doc
| + -