Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - 25/26.04.2013    pdf
    Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2012  pdf
Bilant incheiat la 31.12.2012  pdf
Situatii financiare individuale la 31.12.2012  pdf
Raportul auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare la 31.12.2012  pdf
Bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2013  pdf
Programul de investitii pentru anul 2013  pdf
Formularul pentru Procura speciala  doc
                 Special Power of attorney  doc
Formular de Buletin de vot prin corespondenta  doc
                 Ballot by mail  doc
Proiect de Hotarari  doc
| + -