AGOA 10/11.07.2012
     Convocator Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  10/11.07.2012  pdf
     Procura speciala persoane fizice AGOA 10/11.07.2012  doc
     Procura speciala persoane juridice AGOA 10/11.07.2012  doc
     Buletin de vot prin corespondenta - persoane fizice AGOA 10/11.07.2012  doc 
     Buletin de vot prin corespondenta - persoane juridice AGOA 10/11.07.2012  doc
     Raport Administratori 2011  pdf
     Raportul auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare la 31.12.2011  pdf
     Bilant la 31.12.2011  pdf
     Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2011  pdf
     Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2011  pdf
     Note la situatiile financiare 2011  pdf
     Lista persoanelor care au depus oferta pentru calitatea de Auditor Financiar extern  doc
     Proiect de hotarare  doc
| + -