Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 24/25.11.2015 

pdf
    Propunere modificare Plan de Reorganizare UZTEL S.A. pdf
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
Proiect de Hotarari doc

 

| + -