Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) si 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ( AGEA)   -   19/20 noiembrie 2014 

pdf
2010    
    Raportul Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2010 pdf
  Bilant incheiat la 31.12.2010 pdf
  Note la siuatiile financiare an  2010 pdf
  Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2010 pdf
  Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2010 pdf
  Raportul auditorului financiar la 31.12.2010 pdf
     
2011    
  Raportul Administratorilor privind activitatea desfasurata in anul 2011 pdf
  Bilant incheiat la 31.12.2011 pdf
  Note la siuatiile financiare an  2011 pdf 
  Situatia fluxului de trezorerie la 31.12.2011 pdf 
  Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2011 pdf 
  Raportul auditorului financiar la 31.12.2011 pdf 
     
   Act constitutiv actualizat 2014 doc
     
  AGOA  
                   Formularul pentru Procura speciala doc
                   Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
                   Proiect de hotarari doc
  AGEA  
                   Formularul pentru Procura speciala doc
                   Formular de Buletin de vot prin corespondenta AGEA doc
                   Proiect de hotarari doc

 


 

| + -