Calendar financiar 2019 pdf
   
Rezultate financiare anuale preliminare 2018 28.02.2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea 
rezultatelor financiare anuale 2018
24/25.04.2019
Raport anual - rezultate financiare anuale 2018 25.04.2019
Raport trimestrial - Trimestrul I 2019  14.05.2019
Raport semestrial - Semestrul I 2019 14.08.2019
Raport trimestrial - Trimestrul III 2019  14.11.2019


 

| + -