Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( AGOA ) 28/29.04.2015 

pdf
    Raportul Anual al Administratorului judiciar pentru exercitiul financiar 2014 pdf
    Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2014 pdf
    Bilant incheiat la 31.12.2014 pdf
    Situatii financiare individuale la 31.12.2014  pdf
    Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 pdf
    Programul de investitii pentru anul 2015 pdf
    Proiect de Hotarari doc
                 Formularul pentru Procura speciala doc
                 Formular de Buletin de vot prin corespondenta doc
| + -